2017./2018. studiju gadā 1.kursā uzņemšana nenotiks