2016./2017. studiju gadā 1.kursā uzņemšana nenotiks