Vidusskolas nodarbību saraksts atrodams mācību sociālajā tīklā www.e-klase.lv

Audzēkņi un vecāki paroles Skolvadības sistēmas “e-klase” lietošanai var saņemt rakstot uz e-pastu: maira.birzniece@ba.lv vai zvanot pa telefonu                   +371 25416261

Stundu saraksts