• Programmas apraksts

    Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, kas apliecinās reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista kvalifikāciju, kā arī ļaus turpināt studijas Banku augstskolas uzņēmējdarbības virziena bakalaura studiju programmu trešajā kursā. Studiju programmas apgūšana Tev sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī iespēju attīstīt pašam savu uzņēmējdarbību reklāmas pakalpojumu sniegšanā citiem uzņēmumiem. Pēc programmas absolvēšanas Tu vari strādāt par reklāmas konsultantu, reklāmas speciālistu, tirgvedības projektu plānotāju kā arī citās profesijās, kas saistītas ar reklāmas komercdarbības pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem.
  • Programmas apraksts

    Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, kas apliecinās komercdarbības speciālista kvalifikāciju, kā arī ļaus turpināt studijas Banku augstskolas uzņēmējdarbības virziena bakalaura studiju programmu trešajā kursā. Studiju programmas apgūšana Tev sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī iespēju attīstīt pašam savu uzņēmējdarbību. Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības jomas uzņēmumā, ir individuālais komersants vai pašnodarbinātais.