Studentu pašpārvalde

BA Uzņēmējdarbības koledžas aktīvākie un uzņēmīgākie studenti darbojas Studentu pašpārvaldē. Tās darbības galvenie virzieni ir: Studentu un administrācijas interešu saskaņošana studiju un sadzīves jautājumos Studentu iesaistīšanas ārpusstudiju aktivitātēs Organizatorisko prasmju un iemaņu apgūšana BA Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās dialogā ar koledžas administrāciju risinot studentiem aktuālus jautājumus. Studentu pašpārvaldei ir savs vēlēts vadītājs, divi vadītāja biedri / pārstāv studentu intereses Stipendiju komisijā un koledžas Padomē /. Studentu pašpārvaldē ievelēto uzmanības lokā ietilpst arī jautājumi par studentu tiesībām, studiju kvalitāti, sadzīves jautājumi, pasākumu organizēšana, sabiedriskās attiecības. BA Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde vienmēr ir atvērta darboties gribošiem, aktīviem un atbildīgiem studentiem.

Studentu aktivitātes

BA Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde iesaistās un organizē visdažādākās studentu sabiedriskās dzīves aktivitātes. Tradicionāli tiek rīkotas Veselības dienas, Fukšu iesvētības, labdarības akcijas, konkurss par Studentiskāko studentu, sporta spēles, sacensības u.c. Studentu pašpārvalde iesaistās koledžas reklāmas pasākumos izstādēs un informācijas dienas organizēšanā. Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās arī kārtējo studentu zinātniski praktisko konferenču „Ekonomika, uzņēmējdarbība: teorija un prakse” organizēšanā. Katrs mācību gads noslēdzas ar svinīgu izlaiduma pasākumu.