Vidējā profesionālā izglītība

 • BA Uzņēmējdarbības koledža 9. klašu absolventiem piedāvā apgūt licencētas un akreditētas vidējās profesionālās izglītības programmas (mācību ilgums 4 gadi)


  Mācības audzēkņiem tiek apmaksātas no valsts budžeta. Visi audzēkņi saņem stipendiju un tās lielums ir atkarīgs no mācību sasniegumiem.
 • Mācību process ir praktiski orientēts.

  Mācību process ir praktiski orientēts. Mācību laikā ir divas prakses, kuru mērķis ir nodrošināt audzēkņu teorētisko zināšanu savienošanu ar praksi, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju.
 • Mācību procesa organizācija.

  Mācību process ir organizēts tā, lai pēc 3.kursa audzēkņi varētu kārtot valsts centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos priekšmetos, bet 4.kursa noslēgumā tikai kvalifikācijas eksāmenu.
 • Pēc izglītības iegūšanas vari turpināt studijas koledžā.

  Pēc sekmīgas izglītības programmas apguves absolventi var turpināt studijas koledžā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, jebkurā augstskolā vai strādāt attiecīgajā uzņēmumā.