10471336_1014120715294897_1223345112413356743_o

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

  • Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža ir Banku augstskolas dibināta valsts akreditētā mācību iestāde un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi.


    BA Uzņēmējdarbības koledža ir dibināta 2015.gada 2.februārī un ir Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas, kas ir dibināta 1998.gadā, tiesību parņēmēja.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas vēsturiskā izziņa

  • Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža savu darbu uzsāka Tukumā 1926. gadā kā Tukuma Valsts komercskola. No 1935. gada līdz 1940. gadam tā darbojusies kā Zigfrīda Meirovica komercskola. Dati par skolas darbību no 1940. gada līdz 1944. gadam nav saglabājušies. Pēc arhīva dokumentiem šī komercskola vēlāk strādājusi kā Tukuma Ekonomikas tehnikums. Pamatojoties uz LPSR Ministru padomes rīkojumu Nr. 833-p no 1948. gada 31. augusta un LPSR Izglītības ministrijas lēmumu Nr. 138 no 1948. gada 17. septembra, Tukuma tehnikumu pārceļ uz Rīgu, nosaucot par Rīgas Ekonomikas tehnikumu. Laikā no 1957. gada līdz 1966. gadam tehnikumam tiek pievienoti visi Rīgā esošie tehnikumi saistīti ar pārtikas produktu pārstrādi un ražošanu, pārtikas rūpniecības iekārtām, zivju nozveju un iekārtām., saldēšanas-kompresoru mašīnām un iekārtām. Tehnikums iegūst nosaukumu Rīgas Pārtikas Rūpniecības tehnikums, bet 1963. gadā tas tiek pārdēvēts par Rīgas Pārtikas Rūpniecības Mehānikas un Tehnoloģijas tehnikumu. Tehnikumā darbojas dienas, vakara un neklātienes nodaļas, kurās var apgūt 16 specialitātes. Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, sadarbībā ar LU Ekonomikas fakultāti, sākas jauni meklējumi biznesa programmu izveidei. 1994. gada 1. septembrī tehnikums kļūst par pilot institūciju Latvijas – Dānijas kopprojektā par biznesa izglītības tīkla izveidi Latvijā. Projektā darbojas 12 skolas no dažādiem Latvijas reģioniem. 1998. gadā sāk darboties ES Phare projekts un tiek uzsākta koledžas līmeņa izglītība. Ar 1998. gada 20. februāra IZM rīkojumu Nr. 102 tehnikumam tiek mainīts nosaukums un turpmāk tā nosaukums ir Rīgas Uzņēmējdarbības koledža. 2001. gadā tiek licencēta un akreditēta pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Uzņēmējdarbība”. Otra programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” tiek akreditēta 2002. gadā. 2009. gadā akreditē programmu „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”. Koledžai ir licence programmai „Aukstumtehnika”, kuru apgūstot var iegūt kvalifikāciju aukstumtehnikas speciālists.. Koledžas vidusskolā var apgūt vidējo profesionālo izglītību pārtikas tehnoloģiju specialitātēs, komerczinībās un inženiermehānikā. 2015.gada 2.februārī Koledža reorganizācijas rezultātā kļūst par Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu un pārmanto no Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Uzņēmējdarbība” un „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, ka arī vidējās profesionālās izglītības programmas "Komerczinības" un "Grāmatvedība".