Misija

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža sniedz pēctecīgu biznesa izglītību, sagatavojot konkurētspējīgus profesionāļus, kuri ir pieprasīti darba tirgū un motivēti izglītības turpināšanai augstākos studiju līmeņos. Mūsu audzēkņu, studentu un absolventu sasniegumus nodrošina kvalitatīvas studijas, starptautiskā sadarbība, profesionāls, radošs personāls un ciešā saikne ar uzņēmējiem.

Vīzija

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža – sabiedrības un darba devēju atzīta un augstu novērtēta biznesa skola personības izaugsmei.

Vērtības

  • Personība
  • Sadarbība
  • Piederība

Sīkāka informācija par stratēģiju: šeit

Kvalitātes politika – projekts