REKLĀMAS KOMERCDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

(Iegūstamā kvalifikācija)
 • STUDIJU ILGUMS

  2.5 gadi - Pilna laika studijas (ir budžeta vietas)
  3 gadi - Nepilna laika studijas

 • STUDIJU VALODA

  LATVIEŠU

 • STUDIJU MAKSA

  1480 EUR

  960 EUR

 • AKREDITĒTA LĪDZ

  29.05.2019.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, kas apliecinās reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista kvalifikāciju, kā arī ļaus turpināt studijas Banku augstskolas uzņēmējdarbības virziena bakalaura studiju programmu trešajā kursā. Studiju programmas apgūšana Tev sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī iespēju attīstīt pašam savu uzņēmējdarbību reklāmas pakalpojumu sniegšanā citiem uzņēmumiem. Pēc programmas absolvēšanas Tu vari strādāt par reklāmas konsultantu, reklāmas speciālistu, tirgvedības projektu plānotāju kā arī citās profesijās, kas saistītas ar reklāmas komercdarbības pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem. Studiju programmas plāns šeit.

REKLĀMAS KOMERCDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTA KOMPETENCĒ IETILPST

Veikt tirgvedības un reklāmas komunikāciju projektu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; Sagatavot un nodrošināt reklāmas kampaņas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt uzņēmumu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to Vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; Organizēt un kontrolēt uzņēmumu reklāmpasākumus; Konsultēt klientus un veikt citus ar mārketingu saistītus pienākumus.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Studiju programmas mērķis ir sagatavot reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālista profesijas standartam atbilstošus darbiniekus, kuri spēj sniegt ekonomiski pamatotus un sociāli atbildīgus mārketinga un reklāmas pakalpojumus uzņēmējiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

SAGAIDĀMIE STUDIJU REZULTĀTI

Studiju programmas absolventi spēj pielietot specializētas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas mārketinga un reklāmas jomā, kā arī izprot likumsakarības ekonomikā un sabiedrībā notiekošajos procesos; spēj atlasīt, apkopot un sociāli atbildīgi analizēt informāciju par aktivitātēm mārketinga un reklāmas pakalpojumu nozarē; spēj analizēt konkrēta uzņēmuma darbību un noteikt tā produkcijas potenciālos pircējus vai patērētājus, ņemot vērā valsts ekonomisko, politisko un demogrāfisko situāciju; spēj vadīt, plānot, radoši izstrādāt un organizēt mārketinga un reklāmas projektus, kā arī kontrolēt to īstenošanas gaitu un veikt nepieciešamās izmaiņas, balstoties uz tirgus izpētes rezultātiem un sadarbojoties ar uzņēmuma struktūrvienībām.

PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI

Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

STUDIJU GRAFIKS

Pilna laika studijas notiek katru darba dienu, nepilna laika studijas – katru sestdienu.

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

Iespēja studēt valsts budžeta finansētās studiju vietās un saņemt stipendiju; Stabils augsti kvalificētu reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālistu pieprasījums jebkurā jomā Latvijas un globālajā darba tirgū; Studiju programmas saturā ietvertas reklāmas un mārketinga aktuālākās tendences starptautiskā aspektā; Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam; Tiek nodrošināta prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.