Lekciju saraksts un studiju procesa grafiks koledžas grupām:

 

 

Informācija par lekcijām BAISā