Lekciju saraksts un studiju procesa grafiks koledžas grupām:

 

 

Otrie kursi 2UK un 2UM:  

Informācija par lekcijām BAISā

2UK

2UM

Lekciju saraksts neklātienes grupām:

Grupai 2UMn

2UMn-9