Komerczinības: Kvalifikācija – Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks plāno un organizē uzņēmuma reklāmas darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas. Reklāmas servisa komercdarbinieks ir nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas,), reklāmas aģentūrās un uzņēmumos ar aktīvu reklāmas politiku.

Sīkāka informācija bukletā: šeit