BA Uzņēmējdarbības koledža ir valsts akreditētā koledža un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi:

akreditācijas lapas Nr. 055 (LR AIP 2005.gada 19.maija lēmums Nr. 29),
akreditācijas termiņš – beztermiņa.

Studiju virziens – “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Akreditēts līdz 2019.gada 29.maijam. Akreditācijas lapa Nr.50.

Studiju virziens akreditēts Studiju akreditācijas komisijas 29.05.2017 sēdē.

Studiju programma „Mārketings un reklāma”

Studiju programma „Komercdarbība”

Pašnovērtējuma ziņojumi

 

2011./2012. studiju gada pašnovērtējuma ziņojumi