VIAA_JG_1

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvājam iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža aicina jauniešus, kuriem ir iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, pieteikties mācībām programmā „Grāmatvedība” kvalifikācija – grāmatvedis.
Mācību programma tiks īstenotas Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi.
Projekta ietvaros audzēkņi iegūs ne tikai bezmaksas profesionālo izglītību, viņiem tiks nodrošināta arī apmaksāta dzīvošana Banku augstskolas dienesta viesnīcā, kas atrodas augstskolas telpās. Ja nebūs neattaisnotu kavējumu un audzēkņa sekmes nebūs zemākas par 4 ballēm, tiks piešķirta ESF stipendija (no 70 līdz – 115 eiro robežās). Tāpat audzēkņiem tiks apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, kā arī nodrošināta civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku. BAUK audzēkņiem tiks sniegti arī dažādi karjeras atbalsta pasākumi. Iegūsti plašāku informāciju par projekktu šeit.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (aizpilda uz vietas)
 • apliecinājums (aizpilda uz vietas) par atbilstību mērķa grupai (JG izglītības programmās)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju
 • 6 fotokartītes 3×4 cm
 • pases vai identifikācijas kartes kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentus pieņem: no 2017. gada 27. novembra līdz 2018. gada 12. janvārim, darba dienās no 10:00 līdz 15:00, Rīga, Skanstes ielā 43 (bijusī Kr.Valdemāra 163) 116. kab.
Tālrunis uzziņām: 26592403, e-pasts uzziņām: koledza@ba.lv

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

 

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

 

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
  • ja var savienot mācības ar darbu;
 • jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
  • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

 

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • saņemsi karjeras atbalsta pasākumus,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
 • apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
 • nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.