Grundtvig mācību partnerības – tie ir divgadīgi sadarbības projekti, kuros darbojas vismaz trīs pieaugušo izglītības organizācijas no vismaz trīs Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Organizācijas var pārstāvēt gan formālo, gan neformālo pieaugušo izglītību. Mācību partnerības:

  • veicina pieaugušo izglītības organizāciju iesaistīšanos Eiropas sadarbības aktivitātēs izglītības jomā;
  • veicina organizāciju starptautiskās sadarbības uzsākšanu;
  • veicina Eiropas dažādo kultūru, sociālo un ekonomisko situāciju apzināšanos;
  • ļauj izprast kopīgo interešu jomas pieaugušo izglītībā;
  • ļauj iegūt jaunu pieredzi un zināšanas.

 

Mūsu koledža ir piedalījusies Grundtvig mācību partnerības projektā Learning To Learn By Teaching.