Grāmatvedība: Kvalifikācija – grāmatvedis

Grāmatvedis ir spējīgs veikt pilnu mazā un vidējā uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem grāmatvedības ekspertu vadībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finansu operāciju dokumentu pareizību; gatavot finansu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā, kā arī sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos aprēķinus; gatavot darba apjomu, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrāciju, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju reģistrācijas, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksus; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei.

BA Uzņēmējdarbības koledža vidējās profesionālās izglītības programmas “Grāmatvedība” mācību procesā izmanto grāmatvedības datorprogrammu “Tildes Jumis”.

Sīkāka informācija bukletā: šeit 

Pašnovērtējuma ziņojums PDF

Pašnovērtējuma ziņojums 1,5 gadīgajai programmai “Grāmatvedība” PDF

Izglītības programma “Grāmatvedība” akreditēta līdz 2021.gada 21.decembrim. Akreditācijas lapa Nr. AP 3924