Erasmus+ ir Eiropas Komisijas finansēta Eiropas Savienības (ES) programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tā apvieno vienā programmā līdzšinējās ES atbalsta programmas (Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus u.c.). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Vairāk par programmu var lasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža ERASMUS+ programmas
1. pamatdarbības augstākās izglītības sektora mobilitātes projekta „Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” ietvaros nodrošina:

  1. Koledžas studentu prakses mobilitāti starp programmas valstīm.
  2. Koledžas personāla mobilitāti – docēšana un mācību mobilitāte – starp programmas valstīm.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas Erasmus hartas nr. 236337-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžas Erasmus ID kods: LVRIGA38

ERASMUS+ MOBILITĀTES 2015./2016. ak.g.

Koledžas studentiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ projekta „Studentu un personāla mobilitāte” studentu prakses mobilitātei 2015./2016. akadēmiskajā gadā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit.

ERASMUS+ MOBILITĀTES 2014./2015. ak.g.

Koledžas studentiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ projekta „Studentu un personāla mobilitāte” studentu prakses mobilitātei 2014./2015. akadēmiskajā gadā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit.

Koledžas lektoriem ir iespēja pieteikties Erasmus+ projekta „Studentu un personāla mobilitāte” docēšanas un mācību mobilitātei 2014./2015. akadēmiskajā gadā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit.

Papildus informāciju par ERASMUS+ projekta mobilitātēm var saņemt pie Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas direktora asistentes Vitas Brusbārdes (116.kab.), tālr. 67323048, e-pasts: vita.brusbarde@ba.lv.