EU_flag_23L

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 2013.gada rudenī uzsaka īstenot ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu divpusējās partnerības” projektu ar nosaukumu „We are the future!”
Vispārīgā informācija
Projekta līguma numurs:     2013-1-BE3_COM07-07589 2.
Projekta kopējais finansējums:    EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi).
Projekta sadarbības partneris:    (Antverpene, Beļģija).
Projekta mērķis:
Galvenais projekta mērķis ir uzlabot audzēkņu svešvalodu zināšanas, galvenokārt angļu valodas, bet vienlaicīgi arī radīt interesi par mazāk izplatītām valodām – latviešu un flāmu; pilnveidot prasmi darboties grupā reizē kļūstot pārliecinātākiem par sevi; izprast brīvības un demokrātijas nozīmi, kļūst atvērtākiem pret dažādām kultūrām un nācijām esot ES pilsonim; veicināt radošumu, izvērtējot šodienas apstākļus, prognozējot un simulējot situācijas nākotnē.
Projekta attīstība
Sadarbība starp projektā iesaistītajām skolām uzsākās 2013.gada novembra mēnesī. Gan RUK audzēkņi, gan beļģu jaunieši sāka gatavot prezentācijas par sevi un savu valsti. Sazināšanās starp projektā iesaistītajām pusēm notika izmantojot IKT un internetu.
2014.gadā no 20. līdz 31.martam desmit RUK profesionālās vidējās izglītības programmas audzēkņu un divas skolotājas devās vizītē pie sadarbības partneriem – Stedelijk Lyceum Paardenmarkt uz Antverpeni Beļģijā. Šīs vizītes ietvaros tika apskatītas vairākas projektā iekļautās tēmas:

 1. Valodu prasmju pilnveide – projekta dalībnieki savstarpēji sazinājās angļu valodā, bet dažādu aktivitāšu ietvaros jauniešiem no Latvijas bija iespēja iepazīties ar flāmu valodu, bet beļģu jauniešiem – ar latviešu valodu;
 2. Tolerances un atvērtības attīstība – audzēkņi apmeklēja mošeju un varēja iepazīties islāma kultūru, reliģiju un tradīcijām, jo tā Beļģijā ir trešā lielākā konfesija;
 3. ES pilsonis – vizīte uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli un ES parlamenta apmeklējums;
 4. Ekoloģija – atkritumu pārstrādes uzņēmuma „ISVAG” un ūdens attīrīšanas uzņēmumu „Aquafin” apmeklējums;
 5. Radošuma attīstība – nākotnes pilsētas modelēšana, izmantojot IKT. Tas bija grupu darbs, kā rezultātā tika pilnveidota arī spēja sadarboties grupā, piedāvāt savas idejas un pārliecināt citus par šīm idejām, kā arī prezentēt savu darba rezultātu;
 6. Veselīgs dzīvesveids – divu dienu pasākums sporta kompleksā ārpus pilsētas. Reizē arī tika pilnveidots darbs komandā, jo visas aktivitātes tika vērstas uz komandas darbu;
 7. Kultūras un tradīciju iepazīšana – plašas un izglītojošas ekskursijas pa Antverpeni, braucieni uz Dienantu un Brūgi.

Projekta laikā Rīgas Uzņēmējdarbības koledža tika reorganizēta un no 2015. gada 2. februāra skola darbojas kā BA Uzņēmējdarbības koledža un turpināja 2013. gadā iesākto Comenius skolu divpusējās sadarbības projektu “We are the Future!”
Lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes projekta veiksmīgai realizācijai, mācību stundu laikā projekta dalībnieki, kā arī visi grupas audzēkņi, piem., informātikas stundās iemācījās kā veidot interaktīvas kartes, kā veidot mājas lapas un ievietot tajā informāciju; politikas stundās diskutēja par Eiropas Savienības politiku dažādos jautājumos; angļu valodas stundās – sarunvalodas prasmes utml.

2015. gada aprīlī partneri no Beļģijas ieradās vizītē Latvijā. Grupā bija 20 audzēkņi un 4 skolotāji. Vizītes laikā tika realizētas projekta plānā paredzētas aktivitātes:

 1. Valodas prasmju pilnveide. Savstarpējā komunikācija notika angļu valodā, bet beļģu partneriem bija iespēja demonstrēt, cik labi viņi orientējas latviešu valodas izteicienos un jautājumos.
 2. Tolerances un atvērtības attīstība. Sadarbības partneru grupā bija 9 dažādu tautību audzēkņi, līdz ar to mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja iepazīt un komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kā arī darboties kopīgi, realizējot dažādas projekta aktivitātes.
 3. Ekoloģija. Apmeklējām atkritumu ekoloģiskas apsaimniekošanas uzņēmumu Getliņi EKO.
 4. Ekonomika. Apmeklējām  Draugiem.lv, lai noskaidrotu kā darbojas IT jomas uzņēmumi, kādas ir iespējas darboties šāda veida uzņēmumos. Apmeklējām maizes ceptuvi “Lāči”, lai iepazītu kā darbojas pārtikas ražošanas uzņēmumi.
 5. Veselīgs dzīves veids un komandas saliedēšanas aktivitātes. Organizējām orientēšanās pasākumu ar uzdevumiem Vecrīgā, lai sadarbības partneri iepazītu Rīgu un tās ievērojamākos objektus. Cēsīs jauktās komandās mēģinājām atšifrēt Pilsētas kodu – grupām bija jāveic dažādi uzdevumi dažādās vietās Cēsīs. Skolā organizējām sporta aktivitāšu turnīru. Visas aktivitātes bija jāveic jauktās grupās.
 6. Kultūras un tradīciju iepazīšana. Ekskursija uz Brīvdabas muzeju, uz Cēsu viduslaiku pili.

Projekta mājas lapā belgiumandlatvia.weebly.com ir atrodami projekta aktivitāšu laikā radītie materiāli – video iepazīšanās, prezentācijas, informācijas apkopojumi, kā arī fotogrāfijas, kurās fiksētas projekta dalībnieku aktivitātes.
Projekta laikā, izmantojot IT, tika izveidota Flāmu – angļu – latviešu valodas  mini vārdnīca, kurā apkopotas noderīgas sarunvalodas frāzes un jautājumi. Vārdnīca ir ievietota projekta ietvaros izveidotajā mājas lapā: belgiumandlatvia.weebly.com sadaļā Topics/Languages and dictionary.
Par projektu un tā rezultātiem informējām vecākus sapulcē, kā arī skolas informācijas dienās – potenciālos skolas audzēkņus un viņu vecākus. Piedalījāmies arī Amatu dienās Siguldā un Karjeras dienās Ikšķilē, kur iepazīstinot klātesošos audzēkņus ar skolu, informējām arī par projektu “We are the Future!”.