Izlaidums BA Uzņēmējdarbības koledžas profesionālās vidējās izglītības programmu Rpk 4 un Gr/Rp 4 grupu audzēkņiem

Izlaidums BA Uzņēmējdarbības koledžas  profesionālās vidējās izglītības programmu  Rpk 4 un  Gr/Rp 4 grupu audzēkņiem

30.06.2017. plkst. 14.00 aktu zālē K.Valdemāra ielā 163

Koledžai 2 gadi!!!

Pasākums 02.02.2017. plkst. 14.00 aktu zālē

Parbaude