Uzņemšana turpinās līdz 30. septembrim

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu 01-09.1e/255, līdz 30.09.2016. turpinām uzņemšanu

2016./2017. akadēmiskā gada uzsākšana koledžas studiju programmu studentiem

Informācija 1. kursa studentiem! Pilna laika dienas studijās studējošie: Studiju programmas „Komercdarbība”

Informācija par studentu viesnīcu

Iekārtošanās Studentu viesnīcā K.Valdemāra ielā 161, 7.stāvā no 31.08.2016. Ar liftu uzbrauciet uz 7.stāvu u

Informācija 1. septembrim!

Tiekamies 1.septembrī!!! Vidusskolas I, II, III, IV kursi un Jauniešu garantiju programmas studenti –

Turpinām uzņemšanu koledžā

No 20. jūlija līdz 22. augustam Tev ir iespējams pieteikties vakantajām studiju vietām papildus uzņemšanā Banku